Vroegere molenaars

Tekstvak: Historisch overzicht van 1847 - 1896

Petrus Johannes Persoon

Petrus Johannes Persoon bouwde de molen in 1847. Het was origineel een tarwe en olieslagmolen. Hij was molenaar tot z’n overlijden in 1852.

 

 

Jan Josephus Vandevijvere

Jan Josephus verwierf in 1861 de molen van de erfgenamen van Petrus Johannes Persoon. Hij verkocht hem weer in 1868.

Eduard De Bruyne

Eduard De Bruyne was bakker. Hij stierf in 1883. Toen ging de molen via erfenis naar zijn zoon.

Aloïs De Bruyne

Aloïs De Bruyne erfde de molen in 1885. In 1896 werd de molen verkocht

August Rooman

August Rooman kocht de molen in 1896. Vanaf toen kreeg de molen deze familienaam

www.kroniek.net

Renatus (René)  Rooman

René erfde de molen in 1935 en bleef molenaar tot hij de molen verkocht in 1967.

Franz Van Dorpe

Franz Van Dorpe kocht de molen in 1967 van René Rooman en liet deze later restaureren. (1975)

Arnold Van Dorpe

Arnold Van Dorpe erfde de  molen van zijn vader en liet deze later opnieuw restaureren. (1996). In 2003 verkocht hij de molen aan de Provincie Oost Vlaanderen

Guy Suy

Onder het eigenaarschap van Arnold Van Dorpe was Guy Suy lange tijd vrijwillig molenaar op de molen, evenals op de Witte Molen te Sint Niklaas. Guy is nu enthousiaste medewerker bij MOLA.

Roomanmolen

Lieven Baert

Na Guy en ook onder het eigenaarschap van Arnold Van Dorpe was Lieven Baert molenaar op de molen.

Tekstvak: Historisch overzicht van 1896 - 2003 (voor Mola)